KB » Chinees » HSK examens

HSK examens

    Tweeten

Introductie

Het HSK examen is een gestandaardiseerd Chinees examen dat wereldwijd wordt afgenomen. De examens worden georganiseerd door de Confucius instituten in een land. Sinds 2010 is het examen volledig vernieuwd, en op deze pagina gaat het alleen over die nieuwe situatie.

Het HSK examen bestaat uit een schriftelijk deel en een mondeling deel, die niet perse op dezelfde tijdstippen worden afgenomen (in Rotterdam niet, in Groningen mei 2012 wel). In sommige landen worden de examens veel vaker georganiseerd dan in andere. In Nederland kan je met ingang van 2012 2 x per jaar (in de periode mei-juni) meedoen aan het schriftelijke deel (1 keer in Groningen en 1 keer in Rotterdam), en 3 x per jaar (in de periode oktober-december) aan het mondelinge deel.

Er zijn in het nieuwe systeem 6 niveau's van het HSK examen, hoewel ze bij het mondelinge deel in groepen van 2 zijn verdeeld (je hebt dus maar 3 niveau's mondeling examen, 1/2, 3/4 en 5/6). Niveau 1 en 2 van het schriftelijke examen bestaan uit luisteren en lezen, vanaf niveau 3 moet je ook karakters kunnen schrijven.

Sinds ca. 2005 bestaat er in Nederland 1 Confucius instituut, in Den Haag. Sinds mei 2011 is er een 2e instituut bijgekomen, in Groningen. De centrale organisatie van de examens is in handen van Hanban. Daar kan je ook de examendata voor 2013 en die voor 2014 vinden. Op de site van het Confucius instituut in Leiden staan de data voor 2013 ook. Die data vallen meestal op een zondag (of een zaterdag).

Bij het Confucius Instituut Leiden kan je bij het schriftelijk examen aan 2 niveau's op 1 dag meedoen (1 even en 1 oneven). 's Ochtends worden (in het Erasmiaans gymnasium aan de Wytenaweg in Rotterdam, tenminste in 2010 en 2011) de oneven niveau's tegelijkertijd afgehandeld (om 10:30), 's middags de even niveau's (om 14:30).

In Groningen had je in mei 2012 ook 2 niveau's op 1 dag kunnen doen. Daar waren de even niveau's om 10:30 's ochtends, en de oneven niveau's om 13:30 's middags. De mondelinge examens startten die dag om 16:00.

De ervaringsonderdelen op deze pagina zijn gebaseerd op mijn deelname aan het schriftelijk examen niveau 1 en 2 in juni 2010, het mondeling examen in november 2010, het schriftelijk examen niveau 3 en 4 in juni 2011, en het schriftelijk examen niveau 5 in zowel mei 2012 als in december 2012.


Criteria voor de verschillende niveau's

Op verschillende sites wordt de nadruk gelegd op het aantal woorden dat je moet kennen om aan een niveau mee te doen (in deze context wordt een los karakter ook als een woord gerekend). Voor bv. de niveau's 1 t/m 4 zijn deze aantallen resp. 150, 300, 600 en 1200.

Ik weet echter uit eigen ervaring dat het aantal woorden dat je beheerst weinig zegt over het kunnen slagen voor een niveau. Ik ken bijna 2 keer zoveel woorden als nodig is voor niveau 6 (het hoogste dus), maar het kostte me veel moeite om in juni 2011 niveau 4 te halen. Dat komt doordat ik tijdens mijn studie heel erg de nadruk heb gelegd op lezen en vocabulaire, terwijl mijn luistervaardigheid heel slecht is. En aan schrijven had ik tot 2 maanden voor de examens van 2011 nog vrijwel niets gedaan, terwijl dat voor niveau 3 en hoger ook nodig is.

De HSK niveau's 1 t/m 6 komen overeen met bepaalde Europese eisen die aan taalvaardigheid (in andere talen) worden gesteld, en die worden weergegeven met de coderingen Ā, Á, B1, B2, C1 en C2. Ik weet niet in hoeverre de uitgebreide beschrijvingen van dit Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference) met die van de Chinese niveau's (zie hieronder) overeenkomen.

Ik zal proberen de Engelstalige omschrijvingen van wat je moet kunnen voor de 6 niveau's in het Nederlands te vertalen.

Niveau 1 Ontworpen voor leerlingen die enkele eenvoudige Chinese karakters en zinnen kunnen begrijpen en gebruiken om te communiceren. Bereidt ze voor op het voortzetten van hun studie.
Niveau 2 Ontworpen voor beginnende leerlingen, die eenvoudig en "direct" Chinees kunnen gebruiken, en het op een elementair niveau in hun dagelijkse leven kunnen toepassen.
Niveau 3 Ontworpen voor leerlingen op beginner-gemiddeld niveau, die Chinees kunnen gebruiken om zich in hun persoonlijke leven, studie en werk te kunnen redden, en die in staat zijn om de meeste communicatie die nodig is tijdens een reis in China met succes te kunnen volbrengen.
Niveau 4 Ontworpen voor leerlingen van gemiddeld niveau die over een behoorlijk uitgebreid aantal onderwerpen in het Chinees kunnen praten, en op hoog niveau met Chinese sprekers kunnen communiceren.
Niveau 5 Ontworpen voor leerlingen die Chinese kranten en tijdschriften kunnen lezen, Chinese films kunnen bekijken (en begrijpen :-) ) en in het Chinees een lange speech kunnen schrijven en houden.
Niveau 6 Ontworpen voor leerlingen die alle Chinese informatie gemakkelijk kunnen begrijpen, en zich mondeling en in geschreven vorm vloeiend kunnen uitdrukken.

Procedures voor, op de dag van en na de examens

Ik heb in 2010 gemerkt dat het overgrote deel van de deelnemers afkomstig is van Chinese scholen, en hun begeleiders zorgen (hopelijk) voor de nodige voorlichting. Als individu heb je het een stuk lastiger. Daarom de informatie in deze sectie.

Ik heb de informatie verdeeld in wat voor voorbereidingen je moet treffen, wat er op de dag van het examen gebeurt en wat je na afloop van het examen moet doen en kan verwachten .

Voor

Onderzoek van tevoren hoe het examen in elkaar zit, en wat voor vragen je kan verwachten

Doe minstens 1, maar bij voorkeur zo veel mogelijk proefexamens van het niveau waaraan je gaat meedoen.

Dat is helemaal belangrijk als je voor de 1e keer een HSK examen gaat proberen, maar ook als je de globale procedure al kent kan je voor verrassingen komen te staan. Bij niveau 4 worden bv. in het luistergedeelte de vragen maar 1 keer meer voorgelezen i.p.v. 2 keer in de lagere niveau's.

Je kan van elk niveau van het schriftelijke examen 5 proefexamens downloaden, maar er zijn ook boekjes met 5 of 10 proefexamens per niveau te koop. Zie ook het deel van deze pagina dat speciaal over proefexamens gaat.

Nadat ik van zowel niveau 3 als 4 elk zo'n 5 proefexamens had gedaan, merkte ik dat mijn cijfers continu een stijgende lijn vertoonden (bv. luisteren voor niveau 4 van ruim 4 naar 7.3).

Je kan met verschillende strategieën experimenteren, en afhankelijk van je zwakke plekken een andere benadering kiezen. Voor de resultaten in mijn geval zie de sectie Tips en trucs voor het schriftelijk examen.

Inschrijving

Je moet je eerst (z.s.m., maar uiterlijk ruim een maand van tevoren) aanmelden op de site Chinesetesting.

Als je (in 2011 of later?!) al eerder aan een examen hebt meegedaan, kan je gebruik maken van je bestaande account en de pasfoto van de vorige keer, anders moet je een account aanmaken en een pasfoto uploaden die voldoet aan de standaard die ook voor paspoorten e.d. geldt.

Maar als het goed is leggen ze op de site van het lokale Confucius-instituut (Leiden of Groningen) ook uit wat je wanneer moet doen. Kijk regelmatig op die site.

Betaling

In 2011 had ik voor het laatst ervaring met het instituut in Leiden, en bij hun moet je via de website ontdekken wanneer en hoe je moet betalen. In Groningen (heb ik in 2012 ervaren) krijgen de deelnemers keurig een nota via mail toegestuurd (zodra ze uit China bericht krijgen dat je je hebt geregistreerd).

In Leiden zijn ze nu voor zover ik weet volledig overgeschakeld op het computerexamen, en daardoor zijn de prijzen verdubbeld en ongeveer even hoog geworden als die in Groningen.

De organisatie in Groningen is voor mijn gevoel veel professioneler. Ik denk dat ze in Leiden vooral gebruik maken van (vrijwillige?!) studenten, terwijl het werk in Groningen gewoon door betaalde krachten gedaan wordt. En het verschil is duidelijk te merken, als je naar mijn belevenissen kijkt.

Toelatingsformulier

Uiterlijk ongeveer een week voor het examen moet er op bovengenoemde site een toelatingsformulier beschikbaar zijn. Als het er niet tijdig staat moet je contact opnemen met het lokale Confucius-instituut.

Je moet het toelatingsformulier afdrukken en meenemen naar het examen. De gegevens ervan moet je nl. overschrijven op het examenformulier.

Wat gebeurt er als je het niet bij je hebt? Mogelijk hebben ze in het examenlokaal ook een kopie, maar ik zou persoonlijk het risico niet nemen.

Tijdens de inschrijving voor het examen van 2010 ging het er nogal rommelig aan toe, misschien omdat het de 1e keer was dat ze het examen nieuwe stijl organiseerden. In 2011 (Rotterdam) en 2012 (Groningen, 2 x) ging het een stuk gestroomlijnder.

Mee te nemen materialen

Zoals hierboven vermeld moet je het toelatingsformulier bij je hebben.

Verder moet je hetzelfde identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs) meenemen dat op het toelatingsformulier vermeld staat. Soms wordt dat wel gecontroleerd, soms niet.

De examenformulieren moeten met potlood worden ingevuld, en wel van het type 2B (heel zacht). Vergeet dus vooral niet er minstens 1 mee te nemen (en als je er maar 1 hebt, dan ook een puntenslijper). Een 2B potlood wordt snel stomp. Gum is ook onontbeerlijk, tenzij je zoveel zelfvertrouwen hebt dat je zeker weet dat je alles in 1 keer foutloos invult.

Dit jaar (2012) heb ik voor het eerst gebruikt gemaakt van vulpotloden. Dan heb je geen gedoe meer met puntenslijpers. Ik heb het hele examen met stiften van 0.7 mm dik gemaakt, behalve het schrijfgedeelte. Daar heb ik gekozen voor 0.5 mm, omdat je dan nog wat scherpere lijnen kunt maken.

De dag van de examens

Voordat je in het lokaal zit

De begeleiding bij het examen van juni 2010 in Rotterdam was goed, maar er was vrijwel niemand die Nederlands sprak. Aarzel niet om vragen te stellen als je iets niet begrijpt.

Volg de instructies van de begeleiders op, maar probeer zelf ook goed op te letten dat je in de juiste zaal belandt. In 2010 stuurde iemand bij de inschrijftafel me naar de aula van de school. Bij de ingang van de aula werd mijn toelatingsformulier gecontroleerd en ik gewoon binnengelaten, en later bleek dat ik toch in een andere zaal moest zijn. Vooral voor de lagere niveau's waren er zoveel kandidaten dat die over meerdere zalen verspreid waren.

Bij het examen van Rotterdam in juni 2011 waren de lokalen genummerd, en die nummers stonden ook op het toelatingsformulier. Dus misschien hadden ze geleerd van het jaar daarvoor, of het was alleen voor niveau 3 en hoger?!

In Groningen mei 2012 was van tevoren bekendgemaakt in welke zaal van de Universiteitsbibliotheek het examen zou zijn. Overigens stond op het toelatingsformulier een ander lokaal dan in het mailtje dat ik een week van tevoren kreeg toegestuurd.

In alle officiele papieren staat dat je een half uur voor het examen begint aanwezig moet zijn, maar in Groningen mei 2012 ging de deur van het lokaal pas een kwartier van tevoren open.

Begeleiding tijdens en vlak voor het examen: instructies in het Chinees?

Zowel in Rotterdam 2011 (level 3 en 4) als in Groningen 2012 (level 5) werden de instructies voornamelijk in het Chinees gegeven. Ik heb in alle 3 de gevallen niet geprotesteerd, hoewel ik me na Rotterdam 2011 had voorgenomen dat in Groningen wel te zullen gaan doen. Bij nader inzien vond ik het toch iets te genant, omdat je tijdens level 5 geacht wordt Chinees te kunnen verstaan (wat in mijn geval onvoldoende het geval was).

De dag na het examen van mei 2012 heb ik het Groningse instituut een email gestuurd met feedback over mijn ervaringen. Zeer positief is dat ik een dag later al antwoord kreeg. Omdat dit de 1e keer was dat ze het georganiseerd hebben zouden ze gaan evalueren hoe het gegaan is, en daarbij zou zeker gebruik worden gemaakt van mijn opmerkingen.

Het Groningse instituut meldde n.a.v. mijn mail dat zij ook vinden dat de instructies gegarandeerd duidelijk moeten zijn, en dat ze ze in het vervolg ook in het Engels en/of Nederlands zullen geven.

In november 2012 werd in een mail aangekondigd dat de instructies van het examen van 2 december 2012 in het Engels zouden worden gegeven, maar helaas werd ik blij gemaakt met een dooie mus :-).

De instructies waren volledig in het Chinees, maar na een lang en voor mij compleet onbegrijpelijk verhaal werd nog wel in het Engels gevraagd of we vragen hadden. Nu ken ik na 6 examens (dit was het 7e) de procedure wel zo ongeveer, maar ik kan me voorstellen dat iemand die voor de 1e keer zo'n examen doet geen behoefte heeft aan vragen stellen, maar simpelweg aan begrijpelijke instructies.

Ik krijg de indruk dat het bijzonder moeilijk voor zowel Leiden als Groningen is om mensen te vinden die *en* goed Nederlands (of zelfs maar Engels) spreken, *en* bevoegd zijn om een HSK-examen te leiden. Blijft wat mij betreft toch een minpuntje, hoewel het voor mezelf nu geen grote rol meer speelt.

Concentratieproblemen

Een groot nadeel in Groningen mei 2012 was dat mensen van alle oneven levels in hetzelfde lokaal zaten. Dat betekende dat terwijl ik nog met mijn luisterdeel bezig was, level 1 mensen bv. al instructies kregen over het starten met het leesgedeelte. Level 1 en 3 zijn ook veel eerder klaar dan level 5, en moeten dus hun spullen inleveren en het lokaal verlaten. Weliswaar leverde dit allemaal geen grote hoeveelheid lawaai op, maar voor iemand die zich slecht kan concentreren (zoals ik) kan het aardig funest zijn.

Ook dit had ik gemeld in mijn feedback-mail, en ze zouden proberen hier rekening mee te houden. Dat hebben ze ook gedaan. Op 2 dec. 2012 hadden ze 2 lokalen, waardoor hooguit 2 levels bij elkaar in 1 lokaal zaten (en ik had gelukkig dat level 5 in een lokaal apart zat).

Examenformulier

Als iedereen (of in elk geval de meesten) op hun plaats zitten, krijg je op een bepaald moment een examenformulier. Je kan dan onmiddellijk beginnen met het overnemen van een aantal gegevens van je toelatingsformulier (zoals of je man/vrouw bent, nationaliteit, etc.). Het examenformulier is echter vrijwel geheel in het Chinees, dus vooral voor de deelnemers aan de lagere niveau's zal het niet onmiddellijk duidelijk zijn wat bij elk veld moet worden ingevuld. Maar de begeleiding hield dit allemaal goed in de gaten (zowel in Rotterdam als in Groningen).

Examboekje wordt uitgedeeld

Vervolgens krijgt iedereen een verzegeld boekje waarin al het examenmateriaal staat. Je mag dat niet openen tot je een signaal van de examinator krijgt.

Testen van de koptelefoons

Het luisterdeel werd t/m 2011 in R'dam via luidsprekers afgespeeld, en dus speelde onderstaande probleem daar geen rol. In Groningen gebruiken ze steeds een CD in een computer en een koptelefoon.

Omdat ze nu in Leiden volledig zijn overgeschakeld op het computerexamen zou het kunnen zijn dat ze daar een vergelijkbare procedure als in Groningen volgen.

In Groningen gaat het als volgt. Om zeker te zijn dat iedereen de tekst op de CD kan verstaan, moet je voor het luisterdeel begint even de koptelefoon opzetten en op de Play-knop klikken. Als het geluid niet duidelijk is, meld dat dan onmiddellijk.

In mei 2013 was het geluid bij mij heel zacht, bijna nog zachter dan het omgevingslawaai. Ik was echter niet alert genoeg om het te melden, waardoor ik tijdens de 1e vraag van het luisterdeel als een gek moest uitzoeken waar het probleem zat.

Het geluid van Windows Media Player stond maximaal, de draaiknop op de koptelefoon stond in de meest luide stand, dus toen heb ik geklikt op het luidsprekericoontje rechts onderaan. En daar stond het volume inderdaad heel laag.

Begin van het examen

Als het examen begint vul je de antwoorden niet meteen op het examenformulier in, maar in het boekje met de opgaven. Aan het eind van het 1e onderdeel, luisteren, krijg je een aantal minuten (5 bij niveau 2, 3, 4 en 5) om de antwoorden over te schrijven. Formulier (logisch) maar ook boekje (helaas) moet je na afloop inleveren.

Bij het schriftelijk van niveau 3 in juni 2011 ging het behoorlijk mis wat betreft het invullen van het examenformulier. Er waren minimaal 3 klaslokalen waarin level 3 werd afgenomen, en in alle 3 gebeurden er verschillende dingen m.b.t. de procedures.

 1. In mijn lokaal stond in het Chinees op het bord dat je na afloop van het luisterdeel 5 minuten zou krijgen om de antwoorden op het examenformulier in te vullen. Er werd niets gezegd over hoe het zou gaan bij het leesgedeelte. Alle instructies werden alleen in het Chinees gegeven, en er was niemand (inclusief ikzelf) die vroeg om een Engelse toelichting.
  Toen ik na het luisterdeel bezig was met het overschrijven van de antwoorden, moest ik nog ongeveer 10 vakjes invullen toen de examinator aankondigde dat het leesgedeelte begon. Ik had achteraf bezien beter meteen kunnen zeggen dat ik nog niet klaar was, maar ben gewoon doorgegaan met het afmaken van het invullen van het examenformulier. Consequentie was wel dat ik flink gestressed raakte (was het illegaal wat ik deed?) en dat ik iets minder tijd had voor het leesgedeelte. Gezien dat je maar 45 vakjes zwart hoefde maken kan ik me ook nauwelijks voorstellen dat we werkelijk 5 minuten de tijd hebben gehad.
  Ondertussen zat ik ook met de vraag of we na het leesdeel weer 5 minuten zouden krijgen. Er staat me vaag voor de geest dat ik dat op een bepaald moment ook gevraagd heb, maar daar kreeg ik in elk geval geen duidelijk antwoord op. Ik heb dus voor de zekerheid tijdens het leesdeel ook onmiddellijk maar het examenformulier ingevuld. Terecht, want abrupt werd ineens gezegd dat het schrijfdeel begon.
 2. Een vriendin van mij zat in een ander lokaal ook niveau 3 te doen. Zij kreeg wel gewoon 5 minuten na afloop van het leesdeel. (Dat betekent overigens niet dat ze 5 minuten meer heeft gehad. Er staat 25 minuten voor niveau 3 plus 5 minuten voor het overschrijven van de antwoorden. Misschien hebben we in mijn lokaal 30 minuten in totaal gehad, maar dat is dan wel inconsequent in vergelijking met het luisterdeel.
 3. Een man die ik later sprak zat in een 3e lokaal van niveau 3. Hij ging er van uit dat hij na het leesdeel 5 minuten zou krijgen, maar net als bij mij kondigde men ineens het schrijfdeel aan. Hij heeft daartegen geprotesteerd, want hij had nog niets op het examenformulier ingevuld, en na enig overleg tussen de examinatoren heeft hij alsnog 5 minuten gekregen.

Ik heb achteraf in de handleiding voor de examens gezien dat de methode die in mijn lokaal gevolgd werd de correcte was, in elk geval voor niveau 3. (De handleiding is vanaf pagina 28 in het Engels.)

In Groningen, mei 2012, heb ik voor de zekerheid vooraf (in het Engels) gevraagd wat de bedoeling was, want ik had in verschillende proefexamens gezien dat je aan het eind 10 minuten zou krijgen om de antwoorden voor het luister- en leesgedeelte over te brengen op het antwoordformulier. Maar ook in dit geval bleek het invullen van de antwoorden van het leesgedeelte inbegrepen te zijn in de tijd die je voor dit gedeelte kreeg. In level 5 krijg je 45 minuten, en in die tijd moet je ook (of alleen) de antwoorden op het examenformulier invullen.

Overgang van luisteren naaar lezen

Als het luisterdeel is afgelopen krijg je 5 minuten om de antwoorden op je examenformulier over te schrijven.

Daarna moet je wachten tot iedereen klaar is, en je een signaal van de examinateur/examinatrice krijgt dat je kan beginnen met lezen.

Overgang van lezen naar schrijven

Toen ik (Groningen, mei 2012) klaar was met het leesgedeelte dacht ik dat ik een signaal zou krijgen dat ik moest stoppen, en dan pas door moest gaan met het schrijfgedeelte. Maar 5 minuten nadat het leesgedeelte afgelopen had moeten zijn (ik had zelf de tijd bijgehouden) had ik nog niets gehoord. Ik ben dus toen maar op eigen houtje doorgegaan met het schrijfdeel, maar heb dus 5 minuten verloren door onduidelijke instructies.

Het kan zijn dat de hoofdexaminatrice mij wel verteld heeft dat dit zo moest, maar zoals gezegd gebruikte zij vnl. Chinees (en zeker tegen de level 5 kandidaten), dus ik had geen idee waar ze het over had.

Ik weet vrijwel zeker dat je volgens de officiele richtlijnen een signaal behoort te krijgen 5 minuten voor het einde van het leesgedeelte, en opnieuw een signaal als je met schrijven mag beginnen.

In december 2012 en in mei 2013 ging het wel zoals ik had verwacht (en zoals het hoort): 5 minuten voor het eind van het leesgedeelte waarschuwde de examinatrice, en 5 minuten later zei ze dat we met het schrijfgedeelte moesten beginnen. 5 minuten voor het einde van het schrijfgedeelte waarschuwde ze weer.

Na

Opvragen resultaten

Lang voordat de certificaten bij het lokale Confucius instituut binnenkomen, kan je bij het Testing center de resultaten bekijken. Het kost doorgaans ruim 4 weken voor ze bekend zijn.

Klik op de site na het inloggen op Enter Personal Information Center

Klik dan links in de categorie Score and Certificate op Score Information

Je krijgt dan een overzicht van alle tot dan toe behaalde resultaten. Nieuw sinds kort (het is nu april 2013) is dat je helemaal rechts kunt klikken op Analysis
Je resultaten worden dan vergeleken met andere, bv. die van dezelfde test, van hetzelfde jaar, van dezelfde testlocatie en nog een paar mogelijkheden.

In 2010 deed zich een probleem voor dat nu waarschijnlijk niet meer kan. Ik neem aan dat iedereen die aan het examen meedoet nu een gebruikersnaam en wachtwoord heeft voor bovengenoemde site. In 2010 was dat nog niet zo, en moest je je naam en de code van het toelatingsformulier invullen om je resultaten te kunnen zien. Vooral die naam stak nogal nauw. Ik had voor de grap ook mijn Chinese naam op het formulier ingevuld, en het bleek dat ik de resultaten alleen met die naam kon oproepen. Ik heb in forums meer klachten gezien over dat het met bepaalde namen wel en met andere (misschien meer voor de hand liggende) niet lukte.

Certificaat

Als je geslaagd bent krijg je een certificaat (ook als je niet geslaagd bent, weet ik sinds mei 2012 :-( ).

In Groningen was de organisatie in mei 2012 veel beter dan ik tot dan toe in R'dam had ervaren. Het certificaat werd automatisch toegestuurd, ongeveer een maand nadat de resultaten al op de website te zien waren.

Na het examen in R'dam kon je het afhalen bij het lokale Confucius instituut (in Leiden), maar als je ver weg woont wilden ze het ook wel opsturen (tenzij ze het kwijtraken (??), zie volgende alinea).

20-1-2011: ik kreeg een email dat de certificaten van het mondeling examen van november 2010 in Nederland waren gearriveerd. Je kon een mail terugsturen om te laten weten of je het certificaat opgestuurd wilde hebben. Dat heb ik op 23-1 gedaan, maar er kwam geen respons (ik denk omdat ze rond die tijd zijn overgeschakeld op een nieuw mail-adres).
Begin april: nog maar eens een mail, weer geen reactie.
Half mei: ik heb een andere examenkandidaat benaderd om te vragen of die het formulier wel had gekregen (ja, dus).
Eind mei: ik heb maar eens een keer gebeld, en op hun verzoek de verzonden mails nogmaals verstuurd, maar nu naar het nieuwe mail-adres. Het probleem heeft hun volle aandacht. Een zeer geruststellende gedachte.
Half juli: nog geen certificaat. Ik heb een behoorlijk pissige mail gestuurd. Ze hoopten echter dat ik begrip zou hebben, want vanwege de vakantie was er niemand die dit probleem kon afhandelen. Ik antwoordde dat ik geen begrip had, omdat de vakanties eind mei nog lang niet begonnen waren en ze toen ook niets uitvoerden. Ik gaf ze tot uiterlijk 1 week na het einde van de vakantie de tijd.
Begin augustus: ik kreeg het uitslagformulier per mail (had ik zelf ook al lang bij de Hanban site opgehaald), en de melding dat iemand zich exclusief met de zaak bezighield. Zo'n toewijding zie je toch maar zelden meer dezer dagen.
12-9-2011: Blijkbaar kost het een persoon die zich exclusief met 1 certificaat bezig houdt toch nog meer dan een maand om het te versturen, want ik had nog niets. Ik heb ze gemaild dat ik ze nog 2 dagen de tijd gaf, en dan Hanban in China zou inschakelen. Het antwoord was dat het certificaat door China in augustus was toegestuurd (ze zijn de 1e dus waarschijnlijk gewoon kwijtgeraakt) en binnen een paar dagen (na bijna een jaar en heel wat getouwtrek) kon ik het certificaat eindelijk ontvangen.

Ook met de certificaten voor de schriftelijke examens van juni 2011 ging het niet zo geweldig. Begin 2012 (!!) had ik nog niets gehoord, en stond ik juist op het punt een boze mail aan Hanban te sturen (ik had geen zin in een nieuwe discussie met het instituut in Leiden), toen een vriendin uit zichzelf mailde met het Confucius instituut, en het certificaat binnen een paar dagen binnen had. Dat heb ik toen ook maar gedaan, maar het blijft onbegrijpelijk dat ze die certificaten 4 a 5 maanden laten liggen en er gewoon niets mee doen tot iemand er om vraagt.


Schriftelijke examen

Het schriftelijke examen begint met luisteren, dan volgt lezen, en vanaf niveau 3 eindigt het examen met schrijven.

Bij niveau's 1 en 2 staat alle tekst zowel in pinyin als in karakters, maar vanaf niveau 3 zul je het met alleen karakters moeten doen.

Er zijn 6 niveau's. Voor niveau 1 moet je 150 woorden kennen, voor niveau 2 300 woorden, voor niveau 3 600 woorden, voor niveau 4 1200 woorden, voor niveau 5 2500 woorden, en voor niveau 6 5000 woorden.

Niveau 1

Luisteren

20 vragen in 15 minuten. Alle vragen worden heel rustig voorgelezen, en een keer herhaald.

Deel 1: vraag 1-5
Er wordt een zin voorgelezen. Bij de vraag staat een plaatje, en je moet aangeven of het plaatje al dan niet past bij de zin.

Deel 2: vragen 6-10
Er wordt een zin voorgelezen. Bij de vraag staan 3 plaatjes, en je moet kiezen welk plaatje het beste past bij de zin.

Deel 3: vragen 11-15
Bij de groep als geheel horen 5 plaatjes. Er wordt een korte dialoog (2 zinnen) voorgelezen, en je moet kiezen welk van de 5 plaatjes er het beste bij past. Elk plaatje hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd. Als je dus een aantal antwoorden zeker weet, wordt het bepalen van de resterende antwoorden makkelijker.

Deel 4: vragen 16-20
Er wordt een zin voorgelezen, en daarna een vraag gesteld over de inhoud van die zin. Je moet bij elke vraag kiezen uit 3 antwoorden.

Lezen

20 vragen in 15 minuten.

Deel 1: vragen 21-25 (nummering gaat door vanaf het luisterdeel)
Elke vraag bestaat uit een plaatje en een karakter of woord (van 2 karakters). Je moet aangeven of ze bij elkaar passen (correct of incorrect).

Deel 2: vragen 26-30
Bij de groep als geheel horen 5 plaatjes. Elke vraag bestaat uit 1 zin, en je moet kiezen welk van de 5 plaatjes er het beste bij past. Elk plaatje hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd. Als je dus een aantal antwoorden zeker weet, wordt het bepalen van de resterende antwoorden makkelijker.

Deel 3: vragen 31-35
Bij de groep als geheel horen 5 (korte) antwoorden. Elke vraag bestaat uit 1 zin, en je moet kiezen welk van de 5 antwoorden er het beste bij past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd.

Deel 4: vragen 36-40
Bij de groep als geheel horen 5 (korte) antwoorden. Elke vraag bestaat uit 1 of 2 zinnen, waarin een plek is opengelaten. Je moet kiezen welk van de 5 antwoorden het beste op de open plek past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd.

Niveau 2

Luisteren

35 vragen in 25 minuten. Alle vragen worden heel rustig voorgelezen, en een keer herhaald.

Deel 1: vraag 1-10
Er wordt een zin voorgelezen. Bij de vraag staat een plaatje, en je moet aangeven of het plaatje al dan niet past bij de zin.

Deel 2: vragen 11-15 en 16-20
Bij elke groep (van 5 vragen) als geheel horen 5 plaatjes. Er wordt een korte dialoog (2 zinnen) voorgelezen, en je moet kiezen welk van de 5 plaatjes er het beste bij past. Elk plaatje hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd. Als je dus een aantal antwoorden zeker weet, wordt het bepalen van de resterende antwoorden makkelijker.

Deel 3: vragen 21-30
Je krijgt een kort dialoogje te horen (2 zinnen), en een vraag over de inhoud van die dialoog. Je moet bij elke vraag kiezen uit 3 antwoorden.

Deel 4: vragen 31-35
Het principe is hetzelfde als in deel 3, alleen de dialoogjes zijn wat langer (4 tot 5 zinnen).

Lezen

25 vragen in 20 minuten.

Deel 1: vragen 36-40 (nummering gaat door vanaf het luisterdeel)
Bij de groep als geheel horen 5 plaatjes. Elke vraag bestaat uit 1 zin, en je moet kiezen welk van de 5 plaatjes er het beste bij past. Elk plaatje hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd. Als je dus een aantal antwoorden zeker weet, wordt het bepalen van de resterende antwoorden makkelijker.

Deel 2: vragen 41-45
Bij de groep als geheel horen 5 (korte) antwoorden. Elke vraag bestaat uit 1 of 2 zinnen, waarin een plek is opengelaten. Je moet kiezen welk van de 5 antwoorden het beste op de open plek past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd.

Deel 3: vragen 46-50
De vraag bestaat uit een korte tekst en een stelling. Je moet aangeven of die stelling klopt met de tekst (correct of incorrect).

Deel 4: vragen 51-55 en 56-60
Bij elke groep als geheel horen 5 antwoorden (korte zinnen). Elke vraag bestaat uit 1 zin, en je moet kiezen welk van de 5 antwoorden er het beste bij past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd.

Niveau 3

Luisteren

40 vragen in 35 minuten. Alle vragen worden heel rustig voorgelezen, en een keer herhaald.

Deel 1: vragen 1-5 en 6-10
Bij elke groep (van 5 vragen) als geheel horen 5 plaatjes. Er wordt een korte dialoog (2 zinnen) voorgelezen, en je moet kiezen welk van de 5 plaatjes er het beste bij past. Elk plaatje hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd. Als je dus een aantal antwoorden zeker weet, wordt het bepalen van de resterende antwoorden makkelijker.

Deel 2: vragen 11-20
Er wordt een kort fragment voorgelezen. Vervolgens wordt er een stelling voorgelezen. Je moet aangeven of die stelling klopt met het fragment (correct of incorrect).

Deel 3: vragen 21-30
Je krijgt een kort dialoogje te horen (2 zinnen?), en een vraag over de inhoud van die dialoog. Je moet bij elke vraag kiezen uit 3 antwoorden.

Deel 4: vragen 31-40
Het principe is hetzelfde als in deel 3, alleen de dialoogjes zijn wat langer.

Lezen

30 vragen in 25 minuten.

Deel 1: vragen 41-45 en 46-50 (nummering gaat door vanaf het luisterdeel)
Bij elke groep als geheel horen 5 antwoorden (korte zinnen). Elke vraag bestaat uit 1 zin, en je moet kiezen welk van de 5 antwoorden er het beste bij past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd. Als je dus een aantal antwoorden zeker weet, wordt het bepalen van de resterende antwoorden makkelijker.

Deel 2: vragen 51-55
Bij de groep als geheel horen 5 korte antwoorden (een woord of karakter). Elke vraag bestaat uit 1 zin, waarin een plek is opengelaten. Je moet kiezen welk van de 5 antwoorden het beste op de open plek past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd.

Deel 3: vragen 56-60
Het principe is hetzelfde als in deel 2, maar nu bestaat elke vraag uit een dialoog van 2 zinnen.

Deel 4: vragen 61-70
Elke vraag bestaat uit een fragment van 1 a 3 regels tekst en een vraag over de inhoud van het fragment. Je moet bij elke vraag kiezen uit 3 antwoorden.

Schrijven

10 vragen in 15 minuten.

Deel 1: vragen 71-75
De vragen bestaan uit een aantal zinsfragmenten, die in willekeurige volgorde staan. Je moet ze in de goede volgorde zetten en opschrijven. Ik weet (nog) niet hoe streng ze je schrijfstijl beoordelen, maar in wezen komt dit deel dus neer op het kopieren van karakters.

Deel 2: vragen 76-80
Elke vraag bestaat uit een zin waarin 1 karakter mist. Dat karakter wordt in pinyin weergegeven, en in combinatie met de context van de zin weet je welk karakter er moet komen te staan. Hier moet je dus echt karakters actief produceren.

Ik heb vorig jaar niveau 1 en 2 gehaald, en ben nu bezig met schrijftraining. Hoewel ik ca. 2000 karakters kan herkennen, kan ik vrijwel geen enkele karakter actief produceren. Ik vind dat een heel bizar verschijnsel (ben al sinds ca. 1998 intensief met Chinees bezig, dus heb sommige karakters al ontelbare keren gezien), maar misschien hangt het er van af hoe visueel je bent ingesteld.

Niveau 4

Luisteren

45 vragen in 30 minuten. De vragen worden op dit niveau maar 1 keer voorgelezen!!

Deel 1: vragen 1-10
Er wordt een kort fragment voorgelezen. Vervolgens wordt er een stelling voorgelezen. Je moet aangeven of die stelling klopt met het fragment (correct of incorrect).

Deel 2: vragen 11-25
Je krijgt een kort dialoogje te horen (2 zinnen?), en een vraag over de inhoud van die dialoog. Je moet bij elke vraag kiezen uit 4 antwoorden.

Deel 3: vragen 26-45
Het principe is hetzelfde als in deel 2, alleen de dialoogjes zijn wat langer (ca. 5 zinnen).

Lezen

40 vragen in 35 minuten.

Deel 1: vragen 46-50 en 51-55
Bij elke groep als geheel horen 5 korte antwoorden (een woord of karakter). Elke vraag bestaat uit 1 zin (in de 1e groep) of 2 zinnen (2e groep), waarin een plek is opengelaten. Je moet kiezen welk van de 5 antwoorden het beste op de open plek past. Elk antwoord hoort bij precies 1 vraag en omgekeerd.

Deel 2: vragen 56-65
Elke vraag bestaat uit 3 zinnen (A t/m C). De zinnen moeten in de goede volgorde worden gezet (dus bv. B A C).

Deel 3: vragen 66-85
Je leest steeds een stukje tekst, gevolgd door 1 of 2 vragen over die tekst. Bij elke vraag moet je kiezen uit 4 antwoorden. De teksten bestaan in het begin uit 1 (lange) zin, maar worden steeds langer tegen het eind.

Schrijven

15 vragen in 25 minuten.

Deel 1: vragen 86-95
De vragen bestaan uit een aantal zinsfragmenten, die in willekeurige volgorde staan. Je moet ze in de goede volgorde zetten en opschrijven. Ik weet (nog) niet hoe streng ze je schrijfstijl beoordelen, maar in wezen komt dit deel dus neer op het kopieren van karakters.

Deel 2: vragen 96-100
Elke vraag bestaat uit een plaatje, dat je in een zinnetje moet beschrijven (en opschrijven). Hier moet je dus echt karakters actief produceren. Hoewel je voor dit niveau officeel 1200 woorden (en een waarschijnlijk niet veel lager aantal karakters) moet kennen, zou je met een kleinere hoeveelheid en de nodige creativiteit toch een heel eind kunnen komen.

Niveau 5

Luisteren

45 vragen in 30 minuten. De vragen worden op dit niveau maar 1 keer voorgelezen!! Los van de grotere vocabulaire is dit onderdeel veel moeilijker dan in niveau 4, omdat je op dat niveau na elke vraag veel meer tijd krijgt om de antwoorden te lezen.

Deel 1: vragen 1-20
Je krijgt een kort dialoogje te horen. 2 personen zeggen elk 1 (heel enkele keer 2) zin(nen). Daarna komt een vraag over de inhoud van die dialoog. Je moet bij elke vraag kiezen uit 4 antwoorden.

Deel 2: vragen 21-45
Je krijgt een wat langere dialoog te horen, en vanaf ca. vraag 35 een behoorlijk lange monoloog. Bij de latere vragen krijg je over 1 dialoog of monoloog 2 tot 4 vragen. Je moet bij elke vraag kiezen uit 4 antwoorden.

Lezen

45 vragen in 40 minuten. De hoeveelheid leesmateriaal is zeeeer groot.

Deel 1: vragen 46-60
Je leest een aantal teksten waarin 3 a 4 plekken zijn opengelaten. Voor de open plekken moet je 1 van 4 antwoorden kiezen.

Deel 2: vragen 61-70
Je leest een aantal teksten van 3 a 4 regels (let wel: niet per definitie zinnen). Over elke tekst krijg je 1 vraag, waarbij je uit 4 antwoorden moet kiezen.

Deel 3: vragen 71-90
Je leest steeds een lange tekst, gevolgd door 3 tot 5 vragen over die tekst. Bij elke vraag moet je kiezen uit 4 antwoorden.

Schrijven

10 vragen in 40 minuten.

Deel 1: vragen 91-98
De vragen bestaan uit een aantal zinsfragmenten, die in willekeurige volgorde staan. Je moet ze in de goede volgorde zetten en opschrijven. Ik weet (nog) niet hoe streng ze je schrijfstijl beoordelen, maar in wezen komt dit deel dus neer op het kopieren van karakters.

Deel 2: vragen 99-100
Beide zijn open vragen, die je moet beantwoorden met een stuk tekst van ca. (of maximaal, gezien het antwoordformulier) 80 karakters.
In het antwoord op vraag 99 moet je een stuk of 5 woorden verplicht verwerken.
Bij het antwoord op vraag 100 moet je iets vertellen aan de hand van een plaatje.
Bij deze vragen moet je dus echt karakters actief produceren. Hoewel je voor dit niveau heel veel karakters moet kennen, zou je met een kleinere hoeveelheid en de nodige creativiteit toch een heel eind kunnen komen.

Niveau 6

Deze informatie wordt later toegevoegd.


Tips en trucs voor het schriftelijke examen

Luisteren: veel proefexamens maken

In een periode van ongeveer anderhalve maand heb ik bijna 10 proefexamens van niveau 4 gemaakt, en voor de rest niets gedaan aan het verbeteren van mijn luistervaardigheid. Desondanks is mijn score gestaag gestegen van tussen de 4 en 5 (de 1e 3 examens) naar 8.9 (1 van de laatste examens).

Uitsluitend door het herhaaldelijk examens maken ga je blijkbaar toch patronen herkennen.

Lezen: opgaven niet op tijd af krijgen

Vooral niveau 4 en hoger

Tot en met niveau 3 had ik weinig moeite om de opgaven van het leesgedeelte op tijd af te krijgen. Bij mijn 1e proefexamen van niveau 4 moest ik echter door tijdgebrek bij ca. 15 van de 40 opgaven (compleet) gokken. Ook op Chinese forums wordt hierover geklaagd.

Een opgave bestaat uit tekst, een vraag daarover en een aantal mogelijke antwoorden. De 1e keer probeerde ik de tekst zeer gewetensvol :-) (lees: grondig) te lezen. Vervolgens las ik de vraag over de tekst en probeerde ik het goede antwoord te vinden. Het lijkt er echter op alsof de makers van de examens meer de bedoeling hebben om te testen of je een Chinese tekst snel kunt scannen op de gewenste informatie.

Dat leidt tot de volgende strategie, waardoor bij mij na ca. 8 proefexamens het cijfer is gestegen van een 6.3 naar een 8.9, en ik vrijwel geen opgaven meer hoef te gokken. Ik begin nu vaak met het lezen van de vraag en de antwoorden, vooral als de tekst wat langer is. Ik ben er nog niet helemaal uit of het het beste is gewoon vanaf het begin van de tekst te lezen, ergens middenin te beginnen (omdat het antwoord vaker dichtbij het eind staat??), of te proberen iets uit de vraag in de tekst te herkennen en dan daaromheen te gaan lezen. Maar zelfs al begin je vanaf het begin, doordat je de vraag al weet hoef je vaak lang niet de hele tekst te lezen.

Verder kan je beter niet streven naar het gegarandeerd goede antwoord. Als je ook maar enig idee hebt wat het goede antwoord zou kunnen zijn, gewoon een verantwoorde gok nemen, en meteen doorgaan naar de volgende vraag. Het is rendabeler om veel opgaven af te krijgen waarbij niet alle antwoorden zeker zijn, dan weinig opgaven af te krijgen ook al zijn al die antwoorden vrijwel zeker goed.

Lezen: volgorde van beantwoorden

Niveau 4

Op niveau 4 heb je in het midden een sectie van 10 opgaven waarbij je 3 zinsfragmenten in de goede volgorde moet zetten. Deze opgaven kosten me relatief veel tijd, omdat ik zelfs als ik ze helemaal lees vrij veel fouten maak.

Ik heb 1 keer geprobeerd om deze 10 opgaven als laatste te beantwoorden, en de laatste 20 opgaven eerst te doen. Probleem kan dan worden dat als je dan aan een aantal opgaven niet toekomt, en je moet gokken, dat je minder kans hebt om door gokken nog een aantal goede antwoorden te geven. Er zijn bij dit soort opgaven nl. 6 mogelijke antwoorden (A B C, A C B, etc.), terwijl er bij de laatste 20 opgaven maar 4 mogelijke antwoorden zijn.

De laatste keer (met de tot nu toe hoogste score) heb ik dus toch maar weer alle opgaven in volgorde gemaakt. Maar ook nu heb ik minder dan de 1e keer gestreefd naar perfectie. Zodra ik bij de middelste 10 opgaven enigszins een idee heb doe ik een hopelijk verantwoorde gok, en ga snel verder.

Level 5

In de vragen 61 t/m 70 moet je 3 a 4 regels tekst lezen. Daarover wordt maar 1 vraag gesteld, met 4 vaak lange antwoorden. In feite lees je dus 7 a 8 regels voor 1 antwoord.

Omdat ik het leesgedeelte toch niet afkrijg, en ik het idee heb dat dit gedeelte relatief het meeste tijd kost, sla ik het altijd in 1e instantie (i.e. definitief :-) ) over.

Schrijven: volgorde van beantwoorden

Niveau 3

In de 1e 5 opgaven moet je een aantal zinsfragmenten in de goede volgorde zetten en opschrijven. Dat is nog niet zo eenvoudig (ik heb regelmatig een paar fout, terwijl ik op lezen en luisteren hoge cijfers haal), en het kost veel tijd.

Begin daarom met de laatste 5 opgaven: elk 1 karakter opschrijven. Daar ben je zo mee klaar. Werk daarna de 1e 5 opgaven af in volgorde van korte naar lange zinnen.

Niveau 4

In de 1e 10 opgaven moet je een aantal zinsfragmenten in de goede volgorde zetten en opschrijven, en dat kost veel tijd. Bij de laatste 5 opgaven moet je bij een plaatje een zin maken, waarin je een bepaald woord of fragmentje verplicht moet gebruiken. De 2e sectie lijkt moeilijker, maar ik denk dat als je probeert simpele, korte zinnetjes te maken, voldoende beheersing van grammatica hebt en voldoende karakters kunt schrijven, je met deze opgaven veel gemakkelijker kunt scoren.

Als ik met het 1e onderdeel begin kom ik aan de plaatjes niet toe. Hoewel ik nog maar 300 van de vereiste (ca. 1000?) karakters kan schrijven lukt het me in veel gevallen wel zinnetjes te bedenken bij de plaatjes. Helaas werden die bijna allemaal door een aantal Chinezen die me helpen afgekeurd. Ik begin zelf dus toch maar met het 1e onderdeel, maar ik denk dat je hier wel over na moet denken.

Als je er wel voor kiest om eerst de laatste 5 opgaven te maken, werk dan daarna de 1e 10 opgaven af in volgorde van korte naar lange zinnen. Het schrijven moet in een dermate hoog tempo, dat je het niet redt tenzij je alle karakters ongeveer kunt dromen.

Schrijven: je kan je een bepaald karakter niet herinneren

Niveau 3 (en hoger, hoewel het dan minder zinvol is)

Je kan een truc proberen die ik nog niet in de praktijk heb getest, maar waar ik al wel over heb zitten broeden. Als je veel van de karakters (bij de laatste 5 opgaven, level 3) niet weet, maar je weet wel over wel karakter het gaat, zou je vlug de andere secties van het examen kunnen scannen om te zien of het karakter daar toevallig ergens staat.

Ik weet echter niet hoe illegaal dat is, omdat er in principe een vaste tijd staat voor het lezen en een vaste tijd voor het schrijven. Misschien vinden de examinatoren het niet fijn als je terugbladert, omdat ze dan zouden kunnen denken dat je nog wat leesopgaven wilt corrigeren.

Schrijven: hoe streng worden de karakters beoordeeld?

Eerst een algemene tip. Ik oefen het schrijven aan de hand van een kant-en-klare verzameling meest voorkomende karakters m.b.v. het programma Anki. Maar gaandeweg ontdek ik dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de hier gebruikte druk-"letters" en die op andere plekken. Nog erger is echter dat de geschreven vormen ook sterk kunnen afwijken.

Een mooi voorbeeld is het karakter jìn: 尽. Zoals je ziet begint het streepje rechts onderaan behoorlijk ver aan de rechterkant van het onderste horizontale streepje. Maar volgens een boek over geschreven karakters en een Chinese vriendin hoort in geschreven vorm het begin helemaal aan de linkerkant van de horizontale streep te zijn, dus in de hoek van het "rechthoekje" en de schuine verticale streep links.

Ik gebruik Xīnhuá xiĕzì zìdiăn (新华写字字典¸), ISBN 7-100-03247-4.

Niveau 3 en hoger

Ik heb op 2 forums gevraagd hoe precies de karakters moeten kloppen, op GeleDraak en op Chinese-forums.com.

Een korte samenvatting van de antwoorden:


Mondelinge examen

Je zit in een open hokje met een koptelefoon op. De antwoorden worden via 1 of ander systeem opgenomen. Het lastige vond ik dat je met een heleboel mensen in 1 ruimte zit, en dat iedereen tegelijk begint te antwoorden. Ik had mezelf voorgenomen even een paar seconden na te denken over het antwoord, maar dat proces werd flink verstoord doordat de anderen dat niet deden. En ondanks de koptelefoon kan je iedereen behoorlijk goed horen.

Niveau A

In totaal duurt het examen 17 minuten, waarvan 7 minuten nadenktijd is (tussen vragen 25 en 26). Voordat het echte examen begint worden 3 vragen gesteld (in het Chinees):

 1. Wat is je naam?
 2. Wat is je nationaliteit?
 3. Wat is je nummer?

Bij de laatste vraag ontstond in november 2010 grote verwarring. Er stond zowel een nummer op het hokje waarin je zat, als op een papiertje dat je had gekregen. Na een vraag van mij veranderden ze de oorspronkelijke keuze.

Deel 1: opgaven 1-15
Je hoort een zin, en die moet je nazeggen.

Deel 2: opgaven 16-25
Je krijgt simpele vragen waarop je antwoord moet geven, bv. of je meer van honden of van katten houdt.

Deel 3: opgaven 26-27
Dit zijn open vragen, en je mag ze 7 minuten (voor beide vragen samen) voorbereiden. Bij het examen van 2010 waren de vragen

Niveau B

In totaal duurt het examen 21 minuten, waarvan 10 minuten nadenktijd is (tussen vragen 10 en 11). Aan het begin van het examen worden 3 vragen gesteld:

 1. Wat is je naam?
 2. Wat is je nationaliteit?
 3. Wat is je nummer?

Deel 1: opgaven 1-10
Je hoort een zin, en die moet je nazeggen. Deze zinnen zijn vrij kort.

Hierna krijg je 10 minuten om de vragen 11 t/m 14 voor te bereiden. 1 minuut voor de tijd om is (dus na 9 minuten) hoor je een soort pingeltje.

Deel 2: opgaven 11-12
Je moet over 2 plaatjes elk 2 minuten iets vertellen.

Deel 3: opgaven 13-14
Je moet over open vragen elk 2 minuten iets vertellen.


Het computerexamen

Eerst wat algemene informatie over het computerexamen, dan iets over het schrijfgedeelte (alleen level 3 en hoger) en tenslotte een beschrijving van 1 van de invoermethodes voor het schrijfgedeelte.

Algemene info

Voor zover ik weet neemt het Confucius-instituut in Leiden alleen nog computerexamens af. Hoe dan ook, ze worden steeds belangrijker.

Helaas heb ik het examen zelf nog niet in deze vorm (in het echt) gedaan, maar dat gaat mogelijk rond oktober 2013 gebeuren.

Wat ik al wel kan melden is dat je op deze pagina van Leiden de nodige informatie kan vinden over het computerexamen.

Lees de instructies goed, want het is bv. niet ondenkbaar dat er een computerprobleem ontstaat tijdens het examen. Hier staat wat je dan moet doen.

Verder bestaat bv. het leesgedeelte uit een aantal verschillende subonderdelen. Ik heb begrepen dat je niet terug kunt om vragen te corrigeren als je de grens van een subonderdeel hebt overschreden!!

Schrijfgedeelte

Op een ander punt kan ik al wel ingaan, maar dat is alleen van belang voor niveau's 3 en hoger. Het gaat nl. over de methode van invoer.

Er zijn 5 verschillende invoermethoden, maar volgens mij is juist de meestgebruikte (de Microsoft Input Method Editor) er niet bij.

2 van de genoemde methodes zijn wel beschikbaar onder Windows 7: Quanpin (全拼, full pinyin, quánpīn) en Shuangpin (双拼, double pinyin, shuāngpīn).

Helaas kan ik van geen van beide nog een goede beschrijving vinden. Met de 2e kan ik helemaal niets beginnen, en de 1e gaat wel.

Maar ik zou iedereen met Windows 7 aanraden om voor het examen met 1 van deze 2 methodes te gaan werken/experimenteren. Dat kan je tijdens het examen een hoop ellende en tijd schelen.

Beschrijving van Quanpin

Na een beetje experimenteren snap ik wel ongeveer hoe het werkt, en het wijkt niet zo dramatisch af van de normale IME.

Na het intikken van de pinyin weergave van een karakter verschijnt er een venster met daarin eerst een lijst met bovenaan alle karakters die voldoen, en daaronder evt. woorden die beginnen met dat karakter.

Dus als je 'hao' intikt, krijg je een lijst die begint met 好en 号.
Je kan met de toetsen PgDn en PgUp door de lijst naar boven en beneden.
Verder naar beneden staan woorden als 好吃chi, 好的de, enz. (de pinyin weergave van 2e en evt. verdere karakters staan er in de lijst ook echt bij!!).

Tenzij de lijst echter heel kort is (of je zeker bent van een woord, zie hieronder), denk ik dat je doorgaans beter af bent door de karakters 1 voor 1 in te tikken.

Dus je tikt in 'hao'.
Dan verschijnt de zojuist genoemde lijst, steeds met 10 tegelijk. Ervoor staan de cijfers 1 t/m 9 en dan 0.
Als het karakter niet bij de 1e 10 staat ga je met PgDn naar beneden, net zo lang tot het er wel bij staat.
Stel dat het cijfer 6 voor het gewenste karakter staat, dan kan je 2 dingen doen: met de pijltjestoets naar beneden en dan Enter geven, of het cijfer 6 intikken. Dat laatste is natuurlijk veel sneller.

Je kan echter ook complete woorden intikken. Als je 'nihao' intikt krijg je een lijstje met maar 1 keuze: 你好. Je kan dan Enter indrukken of het cijfer 1 intikken.


Proefexamens

Welke proefexamens zijn er?

Ik heb tot nu toe 23 proefexamens (per niveau) voor het schriftelijke examen weten te bemachtigen, en maar 1 voor het mondelinge examen. Hoewel de proefexamens van andere bronnen veel moeilijker lijken te zijn dan de officiele van Hanban, zou ik iedereen toch willen aanraden er zoveel mogelijk aan te schaffen en te maken. De prijzen zijn laag, en je kan allerlei verschillende strategieën proberen.

Ik ben momenteel bezig de leesgedeeltes van alle 23 level 5 proefexamens in het Nederlands te vertalen (m.b.v. van een aantal Chinezen), en t.z.t. maak ik daar een aparte pagina voor (als dat i.v.m. copyright is toegestaan). Na level 5 ga ik dan door met die van level 4 of level 6, daar moet ik nog even over denken.

Ik beschrijf de boeken met proefexamens (2 series) op mijn pagina over boeken.

Ik heb tot nu toe de volgende examens:

De officiele Hanban proefexamens

Er zijn nu (april 2012) 5 schriftelijke examens en 1 mondeling examen gratis te downloaden.

Nog los van dat ze gratis zijn is het grote voordeel dat ze goed overeenkomen met het echte examen.

Ik vind 5 echter niet voldoende, en daarom ben ik op zoek gegaan naar andere.

De officiele Hanban proefexamens in boekvorm

Ik heb bij het Confucius instituut in Groningen 2 boekjes met proefexamens gekocht, maar zag pas thuis dat het dezelfde zijn als die je op de Hanban site (zie hierboven) gratis kan downloaden. In het boek staan de codenummers van de examens, en die komen overeen met die op de site. 51003 staat bv. voor het 3e proefexamen van niveau 5.

Dit is dus alleen zinvol voor mensen die geen printer tot hun beschikking hebben en niet van het scherm willen werken.

Boekjes met 5 proefexamens van Peking University Press

De PUP (Peking University Press) boekjes zijn o.a. te verkrijgen bij de boekhandel van Gele Draak, Zaiton. De prijzen zijn ongeveer 13 Euro per boekje.

Ik heb alleen ervaring met niveau's 3 t/m 5 van deze boekjes. 1 ding is voor mij duidelijk: ze zijn veel moeilijker dan de officiele examens. Dat blijkt o.a. uit de resultaten van de proefexamens voor niveau 3 en 4 die ik vorig jaar gedaan heb.

Hieronder de resultaten voor niveau 4, waarbij je wel rekening moet houden met het feit dat ik de meeste PUP examens eerder in de tijd heb gedaan dan de officiele. Maar dat verklaart het grote verschil niet volledig.

Datum Type Gemiddelde resultaat
28-02-11 PUP 4.5
30-05-11 PUP 4.5
02-06-11 PUP 4.9
05-06-11 Officieel 6.8
15-06-11 PUP 5.4
18-06-11 Officieel 7.2
20-06-11 Officieel 6.7
22-06-11 Officieel 6.7

Het moeilijker zijn zit o.a. in de volgende aspecten:

Is het erg dat er woorden in de examens zitten die je officieel nog niet hoeft te kennen? Vanuit practisch oogpunt bezien niet, want ook als je een artikel in de krant leest zullen er woorden in voorkomen die je nog niet kent. Als dat je belemmert om de grote lijn te begrijpen kom je waarschijnlijk nooit ver. Maar ik vind dat het aantal onbekende woorden in deze boekjes net op de grens balanceert. Overigens zitten er ook in de officiele examens van level 5 een aantal level 6 woorden, maar wel veel minder.

In de PUP boekjes zitten ook zogenaamd officele antwoordformulieren, zoals je die tijdens het examen moet invullen. Gelukkig komt het echte antwoordformulier niet helemaal overeen. In het schrijfgedeelte heb je nl. veel meer ruimte voor de karakters dan op de PUP formulieren, waar je verschrikkelijk moet zitten priegelen.

Boeken met 10 proefexamens van Beijing Language and Culture University Press

De BLCU boeken zijn o.a. te verkrijgen bij de boekhandel van Gele Draak, Zaiton. De prijzen zijn ongeveer 17 Euro per stuk.

Ik heb alleen ervaring met niveau's 4 en 5 van deze boeken. 1 ding is voor mij duidelijk: ze zijn veel moeilijker dan de officiele examens.

Het nadeel van de PUP boeken geldt nog sterker voor deze. Het aantal onbekende woorden loopt hier echt de spuigaten uit.

Ik heb voor de aardigheid de 1e 4 (van de 40) leesvragen van het 5e examen van het level 4 boek gecontroleerd. Hou er daarbij rekening mee dat mijn trainingdatabase op dat moment 13500 woorden en karakters telde (voor niveau 6 maar 5000 nodig). Daaronder zijn op 100 na alle woorden t/m niveau 5, en zelfs een stuk of 1000 van niveau 6.

Desondanks kwam ik in die 4 vragen met betrekkelijk korte zinnen 11 nieuwe woorden tegen, waarvan 3 (!!!!) van niveau 6, 1 van niveau 5 en 7 die bij geen enkele HSK-lijst horen. Waarschijnlijk is het aantal woorden uit niveau's 5 en 6 nog veel hoger in deze 4 zinnen, alleen herken ik ze niet als zodanig omdat ze al in mijn woordenschat zitten (ca. 2/3 van de woorden/karakters in mijn database zit daadwerkelijk in mijn training). Het gaat hier puur om woorden die ik nog nooit ben tegengekomen!

hsktests.com

Op bovengenoemde site kan je voor ca. 30 Euro een heel pakket materialen aanschaffen, waaronder ook 2 proefexamens.

Ik heb deze examens nog niet gemaakt, dus ik kan nog niet zeggen hoe realistisch ze zijn.

Gesimuleerde examens op Internet

Je kan zo'n computerexamen maken op de site van de HSK examens . Het werkt echter niet in de Firefox-browser, wel in Internet Explorer.

Klik nadat je hebt ingelogd op Practice

Je hebt nu een sectie Practice Test en een sectie Real Test Paper

In beide secties heb je een groep (met groene letters) voor HSK-examens. Van de 6 keuzes in de groep staat onmiddellijk na het woord HSK het niveau.

Als je kiest voor de Practice Test krijg je niet het luisterdeel, in de andere sectie wel.

Als je een test doet waar ook het luisterdeel in zit blijft de zaak soms hangen.

In het leesdeel waren bij de laatste 5 vragen van level 2 geen antwoorden te zien, dus dan wordt het moeilijk om de goede keuze te maken.

In elk geval t/m niveau 3 (alleen maar gesloten vragen) krijg je achteraf feedback, een lijst met de door jouw gegeven antwoorden, en daarnaast de correcte antwoorden. Je krijgt ook een score.

Van het Confucius instituut in Groningen kreeg ik een keer inlogcodes om examens op de computer te kunnen maken, onder dezelfde condities als het echte examen (als dat op de computer zou zijn). Ik neem aan dat je de codes alleen krijgt als je je hebt aangemeld voor een examen, en ook betaald hebt.

Ik heb op 21-4-12 zo'n examen (niveau 5) geprobeerd. Helaas heb ik geen onmiddellijke uitslag en ook geen feedback achteraf gekregen. Dus wat je er mee opschiet???

Er waren kleine verschillen tussen het examen op de site van Hanban, en het proefexamen van het Confucius instituut. Hieronder beschrijf ik de verschillende onderdelen en verschillen.

Luisteren

Bij het luisterdeel kan je bij elke vraag klikken op het juiste antwoord. Je ziet bij elke vraag steeds een balkje dat aangeeft hoeveel tijd je nog hebt voor die vraag. Je kan een vraag ook markeren door te klikken op een vlaggetje. Aan het eind van het luisterdeel krijg je nl. nog 5 minuten om alle antwoorden nog een keer door te lopen. Niet dat het heel veel zin heeft, omdat je de dialoog natuurlijk niet nog een keer kan beluisteren.

Lezen

Bij het onderdeel lezen kan je zelf bepalen hoe snel je door de vragen heen gaat. Je klikt gewoon op Next (of 下一题, volgende vraag) zodra je aan de volgende toe bent. Op een vergelijkbare manier kan je ook 1 vraag terug.

Je kan links ook klikken op een willekeurige van de vragen die je al beantwoord hebt, en daarmee onmiddellijk naar die vraag springen. Het werkt dus vergelijkbaar met de papieren uitvoering, afgezien van dat je niet bv. met vraag 15 kan beginnen.

Boven in beeld zie je hoeveel tijd je nog over hebt.

Schrijven

Op niveau 5 moet je bij het schrijven 8 zinnen samenstellen uit fragmenten. Helaas is de grens tussen de fragmenten nauwelijks te zien. Je zou verwachten dat je de fragmenten gewoon kan slepen naar een invulregel, maar dat is natuurlijk niet zo. Je wordt nl. geacht de karakters te kennen, en nu loop je tegen 1 van de nadelen van een computerexamen aan. Bij het papieren examen kan je karakters natekenen, ook al ken je ze niet. Bij dit examen moet je m.b.v. een invoermethode het pinyin intikken, en dat wordt lastig als je het karakter niet kent. Nog een probleempje is dat er zo'n 5 verschillende invoermethodes aangeboden worden, maar niet degene die ik het beste ken. Ik moest daar een beetje aan wennen.

Een groot nadeel in vergelijking met een examen op papier: vooral in het luisterdeel waren de karakters zeer slecht te lezen, en er was geen mogelijkheid ze te vergroten. Als ik inzoomde viel een deel van de tekst buiten beeld. Misschien ligt dat aan mijn browser, Firefox. Ik zal het ook eens met Internet Explorer proberen.


Wegingsfactoren voor de verschillende onderdelen

Ik heb onderstaande tabel gehaald (en vertaald) van een Chinese site. Blijkbaar worden bij lezen en luisteren alle vragen even zwaar gewogen.

Examenonderdeel Vraagtype Hoeveelheid punten
HSK 3 schrijven Zinnen samenstellen uit fragmenten 60
HSK 3 schrijven Karakters schrijven 40
HSK 4 schrijven Zinnen samenstellen uit fragmenten 60
HSK 4 schrijven Op basis van plaatjes en een gegeven woord een zin maken 40
HSK 5 schrijven Zinnen samenstellen uit fragmenten 40
HSK 5 schrijven Kort verhaaltje schrijven 60
HSK 6 schrijven Samenvatten 100
HSK A mondeling Herhalen van zinnen 30
HSK A mondeling Beantwoorden van vragen 30
HSK A mondeling Beantwoorden van open vragen 40
HSK B mondeling Herhalen van zinnen 30
HSK B mondeling Over een plaatje vertellen 30
HSK B mondeling Beantwoorden van open vragen 40
HSK C mondeling Navertellen van een stukje tekst 30
HSK C mondeling Voorlezen 20
HSK C mondeling Beantwoorden van open vragen 50

Mijn resultaten en tijdspad van studie

Ik heb een universitaire opleiding, maar ik ben pas in ca. 1997 (op mijn 41e) begonnen met Chinees. En tenzij mijn herinnering me bedriegt, leerde ik toch heel wat makkelijker toen ik nog 20 was. Het zou ook kunnen, omdat ik enkele tientallen jaren weinig gestudeerd heb, dat je vergeet wat de beste manieren zijn om je een taal machtig te maken.

Hoe dan ook, t/m level 4 ging het me vrij gemakkelijk af, maar dat kwam waarschijnlijk voor een groot deel doordat ik al heel veel jaar aan het studeren was voor ik begon met examens doen. Op het moment dat ik level 4 deed, kende ik ook alle level 4 woorden al een tijdje.

Dat ligt heel anders met level 5. Hoewel mijn vocubulaire heel groot is, kende ik in december 2012 (2e keer level 5) nog steeds zo'n 200 van de 1300 nieuwe woorden niet. En dat vertraagt enorm bij het lezen.

ca. 1997
Begonnen met Chinees studeren. Reden vergeten, waarschijnlijk gewoon geintrigeerd door Chinese karakters.
30-11-2005
Aantal te onthouden karakters en woorden neemt dusdanig grote vormen aan, dat ik begin met het trainingspakket Supermemo. Tot dan toe oefende ik met zowel gekochte als zelf gemaakte flashcards, maar dat werkt niet meer als het om duizenden gaat.
20-6-2010
HSK 1: luisteren 9.5, lezen 10.0
20-6-2010
HSK 2: luisteren 8.9, lezen 9.6
14-11-2010
HSK 1/2 mondeling: 7.2
26-6-2011
HSK 3: luisteren 9.6, lezen 8.6, schrijven 9.1
26-6-2011
HSK 4: luisteren 7.5, lezen 7.4, schrijven 5.5
Tot nu toe had ik nog geen enkele schrijftraining gedaan, maar je kan t/m level 4 op die manier toch nog een aardig eind komen. Een flink deel van het schrijfdeel van level 4 bestaat uit het samenstellen en overschrijven van zinnen.
ca. 2-2012
Begonnen met het trainingsprogramma Anki om het schrijven van karakters te oefenen. Sinds mei 2012 voeg ik 1 karakter per dag aan de training toe, wat wil zeggen dat ik pas over ca. 5 jaar alle karakters kan schrijven die ik voor level 5 hoor te kunnen schrijven.
ca. maart-mei 2012
Ik heb in deze periode ca. 17 proefexamens van level 5 gemaakt. Daaruit werd al duidelijk dat ik het niet zou halen. Ik heb slechts 3 keer op een onderdeel een cijfer hoger dan een 6 gehaald.
20-5-2012
HSK 5: luisteren 4.1, lezen 4.1, schrijven 4.4
Vrijwel niets aan luistertraining gedaan. Heel veel aan leestraining gedaan, maar je moet zoveel materiaal lezen in 40 minuten dat ik maar ongeveer de helft afkrijg.
2-12-2012
HSK 5: luisteren 3.9, lezen 3.9, schrijven 4.0
Zoals ik al verwacht had was de uitslag nog slechter dan in mei 2012. Ik had eigenlijk alleen aan lezen gewerkt, maar het leesgedeelte leek moeilijker dan dat in mei. Ik ben nu begonnen met de cursus New Practical Chinese Reader, gewoon vanaf deel 1. Dat betekent dat ik vanaf nu meer doe aan grammatica, luisteren en uitspraak. Op naar de volgende poging!
12-5-2013
Ik had enkele maanden voor de 3e poging om HSK 5 te halen (al wist ik van tevoren zeker dat dat niet zou lukken) veel tijd besteed aan luisteren. De uitslag komt pas ca. 12 juni, maar ik heb niet het gevoel dat ik veel bereikt heb.
Met lezen heb ik een andere strategie gevolgd: eerst de vragen bekijken, en dan in de tekst de correcte antwoorden proberen op te sporen. Dat heeft bij mij voor geen meter gewerkt. Ik denk dat ik op lezen nog lager dan de vorige keer heb gescoord.
Een klein lichtpuntje was het schrijven. Ik leer elke dag 1 nieuw karakter schrijven, en kon duidelijk merken dat het gemakkelijker ging dan de voorgaande keren. Ik kan er nu ongeveer 600 schrijven, en daarmee kom je al wel een beetje in de buurt om een klein verhaaltje te kunnen schrijven.
12-6-2013
Er is 1 van 2 dingen waar: of ik kan totaal geen goede voorspelling van mijn resultaten maken, of ze hebben mijn examen met dat van een ander verwisseld (of verkeerde cijfers ingetikt).
Op luisteren had ik een 6.2 (jaar en half jaar geleden resp. 4.1 en 3.9). Dat is dus onverklaarbaar gezien hoeveel vragen (bijna alle) ik niet begreep. Het zijn multiple-choice vragen met 4 antwoorden, dus als je alles gokt zou je een 2.5 moeten hebben. Het verschil met 6.2 is te groot.
Op lezen had ik een 5.2 (eerder 4.1 en 3.9, net als luisteren). Dat zou desnoods nog kunnen, hoewel ik het ook aan de hoge kant vind.
En op schrijven had ik een 3.4 (eerder 4.4 en 4.0)!!! Terwijl dat nu juist veeeeel beter ging dan vorige keren.
Kortom, ik heb vanochtend toen ik de uitslag kreeg meteen het Conficius Instituut gebeld, en zij gaan uitzoeken of er ergens iets fout is gegaan.
Het is leuk dat ik nu 148 punten had (eerder 126 en 118), terwijl je 180 nodig hebt om te slagen. En als ik het computerexamen ga doen kan ik absoluut een veel hogere score op schrijven halen. Maar ik wil geen hoge score als het niet klopt.

Mijn plannen voor 2013

In 2011 heb ik levels 3 en 4 (van het schriftelijk examen) gehaald.
In 2012 heb ik 2 keer level 5 (schriftelijk) geprobeerd, zonder al te veel succes.

Ergens in 2013 wil ik sowieso level 3/4 mondeling gaan proberen, en ik ga minimaal 1 keer (maar misschien wel beide keren) level 5 schriftelijk opnieuw proberen. Des te meer examenervaring, des te beter weet ik hoe het toegaat en des te meer voel ik me op mijn gemak. Bovendien kan ik zo experimenteren met andere technieken.

Sinds 2012 kunnen we kiezen tussen 2 locaties, Groningen of Rotterdam (schriftelijk)/Leiden (mondeling). Tot nu toe werd in R'dam 1 x per jaar het mondeling gedaan, en 1 x per jaar het schriftelijk. Maar het lijkt er op dat nu op beide locaties 2 x per jaar beide examens kunnen worden gedaan. En doordat de data verschillend zijn heb je dus ineens veel meer mogelijkheden.

Overdoen van een examen waarvoor je al geslaagd bent

Ik heb in mei 2012 ook overwogen om level 4 over te doen, omdat ik niet tevreden ben over de cijfers van 2011. Maar op basis van een paar proefexamens heb ik gemerkt dat ik te weinig voortgang heb geboekt, dus dat vond ik toen nog niet rendabel.

Ik heb voor de zekerheid wel nagevraagd wat er gebeurt als ik level 4 overdoe, en ik een lager cijfer scoor dan de 1e keer. Om te beginnen is het in elk geval toegestaan. Je oude cijfer wordt niet vervangen, maar het nieuwe komt er naast te staan. Als je beroepsmatig iets met Chinees wilt doen zou het kunnen zijn dat het bedrijf je laatst behaalde cijfer wil weten, dus dan loop je een risico. Maar ik heb voorlopig geen plannen in die richting, en ik kan me niet voorstellen dat ik na een jaar intensief oefenen en een goede voorbereiding geen hoger cijfer kan halen dan daarvoor.


Frequently Asked Questions

Kan het schriftelijke examen op de computer worden gedaan?

Ja, sinds 2013 ook in Nederland, maar helaas nog niet in Groningen. Het Confucius instituut in Leiden organiseert het examen samen met een bedrijf in Breda. Het wordt in Leiden gehouden, en maar liefst ca. 8 keer per jaar. Op deze pagina vind je meer informatie.

Wordt het certificaat van een geschreven examen anders gewaardeerd dan dat van een computerexamen?

Nee. Op het certificaat staat geen enkele indicatie van of het examen al dan niet op de computer is gemaakt.

Voordelen van het computerexamen

Het gebruik van de computer heeft natuurlijk vooral impact op het onderdeel schrijven. Ik kan bv. de open vragen van niveau 5 redelijk beantwoorden, alleen kan ik in bijna elke zin die ik bedenk een aantal karakters niet schrijven. Op de computer heb je daar geen last van.

Nadelen van het computerexamen

Onbekende karakters

In in elk geval niveau 3 t/m 5 moet je in het onderdeel schrijven een zin samenstellen uit een aantal fragmenten, en dan overschrijven cq. intikken.

Je kan een karakter alleen intikken als je de uitspraak kent, dus als je een karakter niet herkent ben je beter uit met het schrijfexamen. Dan kan je proberen het karakter zo goed mogelijk te kopiëren.

Layout van het scherm

Ik heb het computerexamen zelf nog niet gedaan, maar ik heb van 2 mensen gehoord dat het lettertype extreem klein is (fontgrootte 10?) en ook nog eens in slecht lettertype.

Normaal gesproken kan je in de browser het lettertype vergroten, maar dat schijnt hier niet mogelijk te zijn.

Leesgedeelte: je kan maar beperkt terug

Tijdens het computerexamen kan je bepaalde vragen markeren, omdat je die later nog even wilt bekijken.

Het leesgedeelte bestaat uit 3 subonderdelen, en het blijkt dat zodra je naar een volgende subonderdeel gaat, je niet meer terug kan naar de gemarkeerde vragen in de vorige subonderdelen.

Schrijfgedeelte: invoeren van karakters

Veel mensen zijn gewend aan de Input Method Editor van Microsoft.

Het schijnt dat je die niet kan gebruiken tijdens het computerexamen. Nou lijken al die methodes wel een beetje op elkaar, maar het is niet handig.

Mag je het examen van een niveau dat je al gehaald hebt later nog een keer doen?

Ja, dat mag. Je oude cijfer wordt niet vervangen, maar het nieuwe komt er naast te staan. Als je beroepsmatig iets met Chinees wilt doen zou het kunnen zijn dat het bedrijf je laatst behaalde cijfer wil weten, dus dan loop je een risico.

Ik heb nog nooit een HSK examen gedaan. Moet ik perse met niveau 1 beginnen?

Nee, als je wilt mag je meteen met bv. niveau 5 beginnen. Als je dat haalt is het logisch dat je ook de lagere niveau's met gemak zult halen.

Ik studeer al jaren Chinees maar heb nog nooit (schriftelijk) examen gedaan. Met welk niveau kan ik het best beginnen?

Probeer de gratis proefexamens op de Hanban site. Dan ontdek je snel genoeg welk niveau voor jou haalbaar is.

Kan ik meer dan 1 schriftelijk examen op 1 dag doen?

In Rotterdam in elk geval wel. Daar doen ze 's ochtends de oneven nummers en 's middags de even nummers. Je kan dus bv. op 1 dag niveau 3 (ochtend) en niveau 4 (middag) doen.

In Groningen mei 2012 waren even en oneven omgedraaid in vergelijking met Rotterdam.

Mag ik terug gaan naar een vorig onderdeel om nog iets te corrigeren?

Nee, dat mag niet. Zodra het luister-onderdeel is afgelopen mag je niet meer terug. Hetzelfde geldt voor het lees-onderdeel. Als het schrijven begonnen is mag je niet terug naar luisteren of lezen.

Als ik binnen de tijd klaar ben met lezen, mag ik dan alvast met schrijven beginnen?

De kans dat het gebeurt is bijzonder klein :-), maar het mag sowieso niet. Zie ook de vorige vraag. Voor elk onderdeel staat een vaste hoeveelheid tijd, en iedereen moet zich aan die tijdsspanne houden.

Krijg ik ook een certificaat als ik gezakt ben?

Sinds mei 2012 kan ik helaas uit eigen ervaring zeggen dat dat inderdaad het geval is. Ik had op alle 3 onderdelen van het schriftelijke examen maar iets boven de 4 gescoord, en kreeg toch een prachtig certificaat om aan de muur te hangen :-).

Waarom staat er op mijn certificaat geen "passing score"?

Als je een certificaat haalt voor level 5 of 6 staat er blijkbaar (i.t.t. levels 1 t/m 4) geen passing score op.

De clou is dat op dit niveau de school waar je studeert of het bedrijf waar je bv. in dienst wilt treden maar moet beoordelen of de score die je behaald hebt voldoende is voor het beoogde doel.

Iemand heeft deze vraag aan Hanban gesteld, zie deze thread op een forum.


Confucius instituut Groningen
De nadruk ligt volgens mij een beetje op het zakelijke aspect, maar er worden ook taalcursussen georganiseerd. Het hoogste niveau waarop les wordt gegeven is level 3, dus persoonlijk schiet ik er niet veel mee op.
De HSK (examen) pagina van het Confucius instituut Groningen
Volg deze pagina om te zien hoe en wanneer je je voor examens kunt aanmelden.
Confucius instituut Leiden
Aankondigingen over de examens die door dit instituut georganiseerd worden, nieuwsbrieven, etc. De site wordt bedroevend slecht onderhouden.
Hanban
Het overkoepelende orgaan van de Confucius instituten.
Testing center
Hier kan je de resultaten van je examens opvragen, lang voordat je iets hoort van het lokale Confucius instituut.
Zaiton webshop
Hier kan je boekjes met 5 proefexamens per niveau kopen (voor ca. 13 Euro), en boeken met 10 proefexamens per niveau. In beide gevallen zit er ook een CD met het luisterdeel van het examen bij.
Wat mij betreft geldt dat je niet genoeg proefexamens kunt maken, dus ik ben heel blij dat er boekjes met proefexamens te koop zijn naast de gratis te downloaden officiele exemplaren op de Hanban site (zie volgende link). Maar..., de boeken met 10 examens zijn van de Beijing Language and Culture University Press en de andere boekjes van de Peking University Press (zelfde?). Voor zover ik begrepen heb organiseerden zij de HSK examens oude stijl, tot ca. 3 jaar geleden. Ik ben momenteel de teksten van een level 4 examen uit het boek aan het controleren, en er komen een aantal woorden uit level 5 of zelfs 6 in voor, en een flink aantal woorden die bij geen enkel level horen (hoewel daarvoor geldt dat je in de meeste gevallen wel ongeveer kan raden wat ze betekenen). Maar goed, als je op deze examens goed scoort dan moeten de officiele dus helemaal a piece of cake zijn.
Proefexamens downloaden
In de linkerkolom onder "Sample Volume" staan eerst de 6 schriftelijke examens, dan de 3 mondelinge examens.
PDF file met handleiding voor het examen
Het 1e deel is in het Chinees, maar vanaf pagina 28 is de handleiding (geldig voor 2012) in het Engels. Je kan er alle procedures, regels en richtlijnen in vinden.
Officiële Hanban Excel sheet met complete woordenlijst voor alle levels
Deze Excel sheet bevat 7 tabbladen. Op de 1e staan alle 5000 woorden en karacters met tussen haakjes het level.
Op de 2e t/m 7e staan alleen de woorden en karakters voor dat level.
Hou in de gaten dat er geen Engelse betekenissen in de lijsten staan, het is 100% Chinees.
Engels forum (discussie) over HSK
Je kan hier vragen stellen en hopelijk antwoorden krijgen over het HSK examen (en ook andere Chinese examens).
Je kan rechts, onder het kopje 'New HSK Vocabulary Lists' voor elk niveau een Excel sheet downloaden met daarin de nieuwe woorden en karakters voor dat niveau (t.o.v. het vorige). De lijsten kloppen vrijwel met de officiële, in 2012 aangepaste lijsten op de site van Hanban, maar ik heb al minimaal 1 foutje ontdekt. Het grote voordeel van deze lijsten is dat er ook pinyin, de Engelse betekenis, en zelfs de woordcategorie (bv. zelfstandig naamwoord) in staat.
Chinese pagina, met wegingsfactoren per onderdeel
De tabel op de pagina is redelijk goed te begrijpen, en geeft weer hoeveel punten je voor elk onderdeel van de mondelinge en schriftelijke examens kan krijgen.
Gurulu
Ik heb deze site net (2-3-2013) leren kennen. Ik heb de indruk dat je er niet veel gratis kunt doen, maar 1 onderdeel sprak mij zodanig aan (ook na een klein proef) dat ik meteen voor 3 maanden lid ben geworden (40 Euro). Dat onderdeel is 'HSK Preparation'. Het bijzondere is dat ze na elke vraag op lees- of luistergebied ook uitleg geven over hoe je het meest efficient met zo'n vraag kan omgaan. Ze leren je dus technieken om zo'n examen zo goed mogelijk te doorstaan. Over 3 maanden (of eerder) een evaluatie.
1e afknapper: het blijkt dat de gebruikers zelf die hints kunnen toevoegen, en dat is bijna alleen voor HSK 1 gebeurt (misschien bestaat de site nog maar net).
Where the HSK 2010 words are in 2013
De nieuwe stijl HSK is gestart in 2010. Blijkbaar zijn in 2012 de woordenlijsten enigszins gewijzigd. Deze pagina bevat een tabel waarin te zien is wat er veranderd is.
Je moet de tabel zo lezen: als je in de verticale kolom bij bv. level 3 kijkt, dan zie je rechts in welke nieuwe levels voormalige level 3 woorden zijn terechtgekomen. Onder level 5 zie je bv. 背 (bèi), wat betekent dat dit karakter eerst in level 3 zat, en nu in 5. De tabel klopt, want ik heb een steekproef gechecked met de officiële lijst op de site van Hanban.
HSK Tests
Op deze site kan je van alles doen om je voor de HSK-examens voor te bereiden, maar o.a. bieden ze kant-en-klare studiepaketten aan voor ca. 30$ per level. In zo'n pakket zitten o.a. 2 proefexamens + antwoorden (heb ze nog niet geprobeerd), oefeningen voor lezen en luisteren, tips over hoe je het beste voor de HSK-examens kan studeren, de complete vocabulaire die je moet kennen voor dit level, maar het mooiste van alles (heb ik nog nergens anders gevonden): de grammatica die je moet kennen voor dit specifieke level. Ik vind het laatste onderdeel en de proefexamens al ruim de moeite waard, maar ik zal er later nog uitgebreider over berichten.
P.S. De woordelijst voor level 3, die ik in juni 2012 heb gedownload, komt niet overeen met de nieuwe Hanban woordenlijsten.

    Tweeten

© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 14-9-2013 0:32:23